Telefon: 86 212 53 82

Fax: 86 212 53 82

Rejestracja telefoniczna: 86 212 53 82, 881 504 321

Rejestracja internetowa: https://planerwww.zdrowepodlasie.pl/somed/pacjent/logowanie

Adres: al. Legionów 29 18-400, Łomża

Adres e-mail rejestracja: rejestracja@somed.lomza.pl

Adres e-mail sekretariat: sekretariat@somed.lomza.pl