Ceny porad prywatnych:

Ceny badań USG wykonywanych prywatnie:

Badanie EMG:

Badanie densytometryczne:

Inne usługi: