Ceny porad prywatnych:

Ceny badań USG wykonywanych prywatnie:

Badanie EMG i ENG:

Badanie densytometryczne:

Dietetyka:

Inne usługi: